Material za varjenje


Varjenje je postopek, pri katerem pride do spajanja dveh ali več materialov skupaj. Tako torej pri varjenju iz dveh ali več različnih kosov, dobimo novo celoto – nov izdelek. Spajanje dveh ali več materialov dosežemo s toploto, s pritiskom ali s kombinacijo obeh z ali brez dodajanja materiala z varilnim aparatom. Pri varjenju moramo tako poznati zakonitosti varjenja kot tudi izbrati pravi material za varjenje.

Material za varjenje

Material za varjenje je pomemben faktor in ga je potrebno dobro izbrati, saj ta pomembno vpliva na končni rezultat in samo kvaliteto končnega izdelka. Material za varjenje se mora tako ujemati s sestavo osnovnega materiala varjencev. Pri vsem tem je potrebno poznati tudi stopnjo nečistoč, ki je v materialih za varjenje nižja kot pa v osnovnih materialih varjencev. Z vsem tem lahko dosežemo najboljšo stabilnost in fluidnost obloka ter tako zmanjšamo tveganje za razpoke. Med material za varjenje tako sodi vse od varilne žice, nerjaveče žice, aluminij žice do elektrod. Zaščito pred razpokami končnega izdelka dosežemo s povečanjem mangama in zmanjšanjem silicija. Material za varjenje se razlikuje glede na uporabljen postopek varjenja.

Poznamo tri postopke varjenja, in sicer MIG, MAG in TIG tehniko. MIG postopek  se uporablja za varjenje visoko legiranih jekel, nerjavnih jekel, aluminija in njegovih zlitin ter bakra in njegovih zlitin. MAG postopek je namenjen varjenju jeklenih konstrukcij in tanjših pločevin v avtokleparstvu. TIG postopek pa je univerzalen postopek, po katerem se vari vse kovine, ki se jih lahko vari. Tako se material za varjenje izbere na podlagi tega, po kakšnem postopku se vari. S tem si  zagotovimo kvalitetne in dolgotrajne rezultate brez razpok na končnem izdelku.

Nedavne objave