Notranja revizija – zakaj jo izpeljati?


notranja revizija

Poslovanje vsakega podjetja zahteva nenehno uvajanje sprememb, prilagajanje poslovanja trgu in povpraševanju, predvsem pa zahteva tudi stalen nadzor poslovanja. Pomemben prispevek k temu je tudi notranja revizija poslovanja podjetja.

Kaj sploh je notranja revizija?

Z izrazom notranja revizija se nanašamo na vse dejavnosti, procese oziroma postopke, ki prispevajo k izboljšanju delovnih procesov v podjetju. Osnovni namen revizije, ki se redno izvaja znotraj podjetja, je ohranjanje stabilnosti podjetja, izboljšanje organizacije dela ter zagotovitev manj tveganih pogojev v poslovnem svetu.

revizija poslovanja
Revizija poslovanja je ključna za vpeljavo smiselnih izboljšav v podjetju.

Ali moram sam izvajati notranjo revizijo?

Izvajanje rednih letih notranjih revizij je obveza vsakega proračunskega uporabnika, ko njihov proračun presega 2.086 milijona evrov na leto. Vsi ostali morajo revizijo izvajati enkrat na tri leta. Za izvajanje notranjih revizij lahko podjetje organizira lasten oddelek notranje revizije, lahko pa se podjetje odloči, da celoten notranje revizijski prostor izvede zunanji izvajalec, ki je v delo na tem področju tudi usmerjen in za njega v popolnosti kvalificiran.

Pravna podlaga notranjih revizij

Izvajanje notranjih revizij je področje, ki temelji na zakonodaji, ki jo morajo v vseh svojih postopkih dela upoštevati notranji revizorji. Temeljno zakonodajo tega področja predstavljajo: Zakon o revidiranju, različni zakoni s področja notranje revizije posameznih dejavnosti oziroma področij, pa tudi mednarodni standardi tako imenovanega strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju.

Poleg že omenjenih zakonov, morajo notranji revizorji spoštovati tudi tako imenovani Kodeks notranjerevizijskih načel Slovenskega inštituta za revizijo ter slovenske standarde notranjega revidiranja.

Kakšen je prispevek notranjih revizij?

Mednarodni standardi med drugim določajo tudi načela strokovnega ravnanja izvajalca notranje revizije, kamor sodijo: neoporočenost, strokovnost ter poklicna skrbnost notranjega revizorja, pa tudi njegova nepristranskost ter neodvisnost. Ključno je, da je notranja revizija vedno usklajena tako s strategijami, kot tudi cilji ter tveganji organizacije, da revizija v vseh pogledih izkazuje kakovost ter izboljševanje ter ima na voljo zadostne količine virov.

Da bi notranje revizije v podjetju ohranile svoj prostor, morajo v vseh trenutkih slediti načelom kakovosti ter pomembno prispevati k zmanjševanju predvsem finančnih tveganj podjetja. Ustrezno, predvsem pa redno izvajanja notranja revizija je osnovno vodilo do novih, inovativnih ter proaktivnih posodobitev, ki izboljšajo poslovanje podjetja ter spodbujajo uvajanje novih izboljšav v poslovanje podjetja.

notranja revizija
Postopek notranje revizije vodijo notranji revizorji.

Zaposleni se bojijo izvajanje notranjih revizij – kako jim naj pomagam?

V podjetjih je pogosto prisoten strah zaposlenih pred izvajanjem notranjih revizij, ki pogosto izvira iz napačnih prepričanj, da notranja revizija pomeni iskanje napak zaposlenih ter vodi v njihove sankcije. Dejstvo je, da lahko revizija opozori na pomanjkljivosti ter potrebe po vnosu sprememb ter izboljšav. V resnici je to tudi cilj notranje revizije. Hkrati pa to ne pomeni, da gre za napad na zaposlenega. Gre namreč za izvajanje postopkov, ki bodo tako zaposlenim kot podjetju zagotovili bolj kakovostne pogoje za delo, predvsem pa zagotovili preživetje podjetja na trgu dela. Z upoštevanjem rezultatov notranje revizije ter vnosom predlaganih izboljšav se bo delovanje podjetja izboljšala, kar bo pozitivno vplivalo tudi na krepitev vrednosti podjetja. To pa lahko pomeni tudi prostor in vire za boljše delovne pogoje.

Pomembno je, da vodstvo svoje zaposlene spodbuja h kakovostnemu delu, predvsem pa ohranja varen prostor za zaposlene. Ob napovedi revizije je potrebno zaposlene opolnomočiti z znanji o tem, kaj lahko notranje revizije prispevajo k njihovemu delu ter delu celotnega podjetja. Pri tem vodstvo ne sme pozabiti opozoriti na to, da delo revizije ni napadati osebno delo zaposlenega. In ne pozabite, da je potrebno omenjeno zagovarjati tudi ob rezultatih.

Vpeljave sprememb kot rezultat dela notranje revizije

Notranje revizijski procesi običajno vodijo v vpeljavo sprememb na področjih delovnih procesov, organizacije dela ter finančne stabilnosti podjetja. Med ključne rezultate postopkov sodijo izboljšave na področjih kadrovanja, javnih naročil, priprave zaključnih računov, inventure, upravljanja osnovnih sredstev ter terjatev, pa tudi na področju varstva osebnih podatkov ter e-poslovanja.

Vsa omenjena področja sicer sodijo med ključna področja uspešnega poslovanja vsakega podjetja, zato je pomen notranje revizije ter z njo povezanih vpeljav sprememb in izboljšav še večji. Pri tem je pomembno, da pomen rednih notranjih revizij prepoznajo vsi zaposleni – od vodstvenih kadrov do vsakega izmed zaposlenih. Vsi skupaj namreč vodijo podjetje na poti do uspeha ter pomembno prispevajo k ohranjanju njegovega ugleda znotraj in zunaj podjetja.

Zaključek

Prepoznava pomena notranjih revizij je bistven korak na poti k stabilni postavitvi podjetja z omejenimi finančnimi tveganji na konkurenčnem trgu. Postanite del stabilne prihodnosti tudi sami.

Nedavne objave