Optimizacija spletnih strani kot ključ do pridobivanja prepoznavnosti


Ob vse večjem številu spletnih strani je vse težje pridobiti prepoznavnost in izstopati v množici. Tu pa na pomoč priskoči optimizacija spletnih strani (SEO), ki pomaga pri pridobivanju kakovostnega obiska na spletnih straneh in zagotavlja visoka mesta na spletnih iskalnikih, med katere spada tudi iskalnik Google.

Kaj je optimizacija spletnih strani?
Optimizacija spletnih strani oz. SEO (search engine optimization) je proces, v katerem se izboljšujejo obstoječe spletne vsebine in pripravljajo nove vsebine, z namenom večanja zadovoljstva iskalcev. Proces optimizacije iskalnikom, kot je npr. Google, približa sam namen spletne strani, kar posledično pomeni uvrščanje višje med iskalnimi zadetki. Optimizacije spletnih strani upoštevajo rek, da spletna stran ne obstaja, če ni na prvi strani iskalnika Google, zato omogočajo ravno to pojavnost in prepoznavnost. To torej ni metoda, ki bi naenkrat zagotovila ogromno število obiskovalcev, ampak je nenehen proces izboljševanja, ki prinaša dolgoročne rezultate.

optimizacija spletnih strani

Kako poteka optimizacija spletnih strani?
Prvi korak optimizacije je temeljit pregled obstoječe spletne strani in analiza ključnih besed. Ključne besede neke spletne strani so tiste, ki jih uporabnik vpiše v iskalnik Google in pod katerimi se spletna stran uvršča med vodilne zadetke. Postopek izbiranja ključnih besed je zelo pomemben, saj predstavlja osnovo nadaljnjega poteka optimizacije. Ključne besede so praviloma vsebinsko povezane s samimi značilnostmi spletne strani in njenimi produkti ter temeljijo na povprečnem številu mesečnih iskanj in na prisotnosti konkurence. Na podlagi pregleda ter izbora ključnih besed se sestavita strategija in načrt optimizacije, določijo se tudi željeni cilji, vse to pa poteka v tesnem sodelovanju z lastniki spletne strani, ki soustvarjajo celoten proces. Tretji in četrti korak pa vsebujeta on in off site optimizacijo, prva predstavlja temelje za doseganje zastavljenih ciljev, druga pa naredi dokončno razliko med optimizirano spletno stranjo in njeno konkurenco.

Kaj optimizacija spletnih strani prinaša?
Trenutno velja, da so obiskovalci iz spletnih iskalnikov (npr. Google), eni najbolj kakovostnih obiskovalcev spletnih strani. Višja uvrščenost med iskalnimi zadetki pa pomeni ravno večje število obiskovalcev, kar je rezultat optimizacije strani.
Optimizacija spletnih strani lahko zagotovi tudi večjo spletno prodajo izdelkov in storitev ter višjo stopnjo konverzije. Visoka stopnja konverzije pa pomeni velik odstotek obiskovalcev spletnih strani, ki ob obisku tudi nekaj kupijo. Ravno zato so obiski preko iskalnika Google tako dragoceni, ker predstavljajo eno višjih stopenj konverzije.
SEO prinaša še večje število ozko targetiranih obiskovalcev in višjo prepoznavnost blagovne znamke. Spletne strani, ki se pojavljajo v vrhu iskalnih zadetkov so tiste, ki dobivajo največ obiskovalcev, so najbolj prepoznavne in jim ljudje najbolj zaupajo.

Kdaj se začnejo kazati prvi znaki uspehov in kakšna je cena optimizacije?
Optimizacija spletnih strani je proces, ki ne prinaša nenadnih rezultatov, temveč dolgoročni uspeh. To pomeni, da je potrebno nekaj časa, preden se spletna stran začne uvrščati višje med iskalne zadetke. Kako dolgo bo trajalo do opažanja rezultatov je odvisno predvsem od težavnosti ključnih besed, zato je čas različen od primera do primera. Rezultati torej niso nenadni, saj je optimizacija proces izboljševanja, a so zanesljivi, kar prinaša dolgoročne spremembe in uspeh.
Podobno relativna je cena procesa, saj je odvisna od same zahtevnosti optimizacije. Cena je odvisna predvsem od začetnega stanja spletne strani in zahtevnosti ključnih besed. Kadar gre za ključne besede, ki imajo v iskalniku Google veliko konkurence, je cena sorazmerno višja in obratno, manjša konkurenca pomeni nižjo ceno.

Komu je optimizacija spletnih strani namenjena?
Proces SEO je primeren za vse spletne strani, ki si želijo doseči višja mesta med zadetki v iskalniki in zagotoviti večjo kakovost za obiskovalce. Primerna je tudi za vse lastnike spletnih trgovin, ki si želijo povečati prodajo in pridobiti prepoznavnost izdelkov ter storitev. Namenjena je torej vsem lastnikom spletnih strani, ki si želijo kakovostne in dolgoročne rezultate na področju prepoznavnosti in zadovoljstva uporabnikov.

Nedavne objave